Aktualisiert

Zuletzt aktualisiert am 23.10.2018 » mehr

RECHTSANWALTSKANZLEI PETROWSKYMag DI Markus Petrowsky

Rechtsanwalt

A-1040 Wien, Rainergasse 3

Tel (+43) 01 - 503 68 74

Fax (+43) 01- 503 68 74/11

email ra@petrowsky.at

http://www.petrowsky.at


 

Mitglied der Rechtsanwaltskammer Wien

RA-Code 133555 UID ATU60152319

anwendbare berufsrechtliche Vorschriften